Hämta Handbok för övervakning av utsläpp

Handbok för övervakning av utsläpp 2024Den här handboken på 35 sidor ger dig en övergripande bild av kraven, regelverk, praktiska frågor och lösningar inom gasutsläppsövervakning. Fokus ligger på kraven i den europeiska lagstiftningen och hur de tillämpas i praktiken.

Tillämpningarna som tas upp i handboken är huvudsakligen stora industrianläggningar som kräver kontinuerlig utsläppsövervakning:

  • Avfallsförbränning (WI) /avfall till energi (WtE)
  • Samförbränning av avfall (co-WI)
  • Stora förbränningsanläggningar (LCP)
  • Cementugnar
  • Kemiska anläggningar och relaterade industrier

Fyll i dina uppgifter i formuläret och hämta guiden utan kostnad.

Fyll i dina uppgifter i formuläret och hämta guiden utan kostnad.